Πολιτική Απορρήτου

Ποιοι είμαστε

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα περιγράφει πως η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε», με διακριτικό τίτλο “Vouchers Services S.A.”που εδρεύει στο Μοσχάτο (Θεσσαλονίκης 147), επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας (εφεξής Edenred, εμείς, η Εταιρεία) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Η παρούσα Πολιτική, εφαρμόζεται σε:

 • Xρήστες του ιστοτόπου “MyEdenred” ή/και της εφαρμογής “MyEdenred”
 • Επισκέπτες του ιστοτόπου “www.myedenred.gr”

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία εσείς μας παρέχετε στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας ή όταν αλληλεπιδράτε με τις σελίδες μας, όπως:

 • όταν δημιουργείτε έναν“MyEdenred” λογαριασμό
 • όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στον “MyEdenred” λογαριασμό σας
 • όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • όταν συμπληρώνετε κάποια από τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο μας
 • όταν επισκέπτεστε και περιηγείστε στον ιστότοπο μας

Σκοποί Επεξεργασίας

Στο πλαίσιο του παρόντος, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς επεξεργασίας:

 • για τη δημιουργία του λογαριασμού σας “MyEdenred” και τη χρήστη των διαθέσιμων υπηρεσιών μας
 • για τη διαχείριση του λογαριασμού σας
 • για να απαντήσουμε στα αιτήματα σας
 • για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών
 • για να αναγνωρίσουμε και να αποτρέψουμε τυχόν παράνομες πράξεις
 • για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το διαθέσιμο δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων στο οποίο μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων μας
 • για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας και τις ενέργειες τις οποίες πραγματοποιούμε από καιρό σε καιρό
 • για να μας συστήσετε κάποια επιχείρηση που θα μπορούσε να ενταχθεί στο δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων της Edenred
 • για να αναλύσουμε την αλληλεπίδραση σας με τον ιστότοπο μας μέσω της χρήσης των cookies
 • για να συμμορφωθούμε με νόμιμες υποχρεώσεις μας

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών, επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • “Στοιχεία ταυτοποίησης” όπως όνομα και επώνυμο
 • “Στοιχεία επικοινωνίας”, όπως αριθμός κινητού τηλεφώνου, email και στοιχεία διεύθυνσης
 • “Στοιχεία δραστηριότητας”, όπως κατάσταση του λογαριασμού σας, τελευταία ημερομηνία και χρόνος εισόδου.
 • “Στοιχεία Πρόσβασης”, όπως κωδικός πρόσβασης ή κωδικός εισόδου ασφαλείας ή η δυνατότητα σύνδεσης με τη χρήστη βιομετρικών δεδομένών τα οποία είναι αποθηκευμένα μόνο στη συσκευή σας
 • “Τεχνικά Στοιχεία” τα οποία σχετίζονται με την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας όπως η διεύθυνση IP
 • “Στοιχεία τοποθεσίας” τα οποία μπορούμε να λάβουμε σχετικά με την τοποθεσία σας, προερχόμενα από το κινητό σας τηλέφωνο ή την έξυπνη συσκευή με την οποία συνδέεστε στο λογαριασμό μας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Οι παραπάνω σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζονται στις παρακάτω νόμιμες βάσεις:

 • Την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεων μεταξύ της Edenred και εσάς για τους σκοπούς της δημιουργίας λογαριασμού και διαχείρισης αυτού, καθώς και την ασφάλεια των υπηρεσιών που σας παρέχουμε
 • Στη συγκατάθεση σας για την αποστολή προωθητικών επικοινωνιών ή ενημερώσεων, την εύρεση καταστημάτων του Δικτύου βάσει της τοποθεσίας σας, καθώς και την ανάλυση της αλληλεπίδρασης σας με τον ιστότοπο μέσω της χρήσης των cookies (με την επιφύλαξη των απολύτως αναγκαίων λειτουργικών cookies)
 • Στην εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας για το σκοπό της ασφάλειας συναλλαγών και της αναγνώρισης και καταπολέμησης τυχόν παράνομων ενεργειών
 • Στο έννομο συμφέρον μας προκειμένου να απαντήσουμε σε τυχόν αιτήματα σας ή για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας καθώς και για την διατήρηση ενός καλού και ασφαλούς επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Edenred, ο καθένας από τους οποίους έχει ειδικά δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με το εύρος της ανάγκης τους να γνωρίζουν.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός, εφόσον είναι απαραίτητο, στις ακόλουθες εταιρείες, ρητά εξουσιοδοτημένες από την Edenred για την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας:

 • Edenred S.E., η οποία εκτελεί την υποστήριξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών μας εργαλείων,
 • Τεχνικοί πάροχοι που υποστηρίζουν τη λειτουργία των εργαλείων μας βάσει συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία που εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων μας από τη σχετική νομοθεσία,
 • Αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
 
Η Edenred διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο δεν θα διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελλείψει απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 45 του ΓΚΠΔ) ή της θέσπισης κατάλληλων και επαρκών εγγυήσεων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, στην περίπτωση αυτή, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (άρθρο 46 του ΓΚΠΔ).

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των σκοπών επεξεργασίας. Μετά από αυτό το γεγονός, η Edenred μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση τυχόν νομικών σκοπών, όπως για λογιστικούς ή φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και στη συνέχεια θα διαγράφονται οριστικά.

Άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας. Υπό ορισμένες συνθήκες και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε και να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Σας ενημερώνουμε εδώ ότι μπορείτε να προβείτε και οι ίδιοι σε διαγραφή του λογαριασμού σας MyEdenred, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην καρτέλα διαχείρισης του λογαριασμού σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση gdpr.edenred.gr.

Για οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος ή καταγγελίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo.greece@edenred.com.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2023